Internasjonal satsing for eSmart Systems

 

2016 er året da eSmart Systems virkelig trykker på knappen for internasjonal lansering. Flere spennende aktiviteter er i gang og vi utvider stadig staben, også utenfor Norge.

I løpet av det siste halvåret har selskapet blitt med i to FRAM-program gjennom Innovasjon Norge, FRAM Smart Cities og FRAM IoT. Disse programmene bidrar til å gi kompetanse i tillegg til nettverk i Europa noe som vil åpne dører og fremskynde eSmart Systems’ ekspansjon inn i det europeiske markedet. eSmart-kontoret i Silicon Valley, USA har nylig blitt styrket med en ressurs, i tillegg til at det nylig er åpnet kontor i Singapore. I uke 9 var daglig leder i eSmart, Knut Gustavsen, i New York for å delta på Innovasjon Norges FRAM IoT-samling sammen med 7 andre norske bedrifter som satser internasjonalt.

12822887_1260103807350976_2081965986_o

Konferanse i Indonesia
Henrik Bache er eSmart Systems’ representant i Asia. Han har kontorplass i Singapore og 2. mars var han tilstede på seminaret «Smart Energy Buildings» i Jakarta, Indonesia.

Seminaret var et samarbeid mellom Den Norske Ambassaden, Innovasjon Norge, Ministry of Energy and Natural Resources og Ministry of Public Works and Housing. Det var ca. 150 deltakere fra ulike myndighetsorganer, energiselskaper, eiendomsutviklere og tjenesteleverandører. Norske selskaper som deltok var blant annet DNV GL, Eltek, REC/Elkem Solar, Tronrud Engineering og eSmart Systems. Seminaret ble åpnet av Director General of Electricity, Pak Jarman fra Ministry of Energy and Natural Resources sammen med Norges ambassadør til Jakarta, Stig Traavik. I innledningen påpekte Pak Jarman den sterke sammenhengen mellom kundeatferd og energikonsum. Stig Traavik understreket at tilgangen til elektrisitet danner fundamentet for helse, utdannelse og velferd, men for å kunne tilby en tilstrekkelig strømforsyning må vi se på smartere og mer effektive måter å utnytte den eksisterende infrastrukturen på.

Under seminaret holdt eSmart Systems et foredrag om «Connected Building», som tok for seg hvordan smart programvare og kunstig intelligens kan bidra til bedre styring av strømforbruket i bygg. Henrik Bache var også deltaker i en paneldebatt med tema «Energy Management of Property».

12675017_1260103804017643_428383748_o

Artikkelen er skrevet av eSmart System. 

Kommentarer

kommentarer