Lanserer virtuell korttidsavdeling

I samarbeid med lokale aktører i Halden har eSmart Systems signert en avtale som blir startskuddet for et 1-årig FoU-prosjekt innenfor helse.

I dag skriver sykehuset ut pasienter som skal ha videre behandling i kommunen.
– I dag blir de enten fulgt opp i hjemmene sine gjennom hjemmesykepleien, eller blir lagt inn på en seng på helsehuset, sier rådmann i Halden kommune, Roar Vevelstad.
– De som skal ha behandling hjemme får i dag en frekvensbasert oppfølging, og det er blant annet dette vi ønsker å se nærmere på i prosjektet.

-Vi tror at flere av pasientgruppene både kan ha og ønsker en behovsbasert oppfølging fra kommune. I praksis betyr det at pasienten får hjelp når han/hun trenger det, fortsetter Vevelstad.

Virtuell avdeling
Kongstanken bak prosjektet er at de pasientene som skrives ut fra sykehuset, og som skal følges opp av kommunen videre, skal «legges»  inn på en virtuell avdeling. Det betyr at de skal bo i hjemmene sine, og her skal pasient og pårørende kunne videokommunisere med helsepersonell. I tillegg skal man i prosjektet teste alarmer og annet utstyr som kan monitorere pasientens helse. I tillegg til eSmart Systems er Halden kommune, Smart Simulation og næringsklyngen NCE Smart Energy Markets partnere i prosjektet.

Trygghet først
Målsettingen er at dette skal oppleves tryggere for pasienten enn slik det er i dag.
– Det at både pasient og pårørende enkelt kan kommunisere med helsepersonell tror vi vil være trygghetsskapende, og at fagpersoner får mulighet til å se pasienten på skjerm, kommunisere direkte og kunne gi råd og veiledning vil være en trygghetsfaktor, sier Gina A. Brekke, prosjektleder i Halden kommune.
– Vi vil over sommeren ha en dialog med en gruppe pasienter som vi ønsker som deltakere i prosjektet, og vi skal sikre god kommunikasjon og informasjon med disse både før, under og etter prosjektet. Vi ønsker å måle tilfredshet og trygghet for alle involverte parter og sammenligne med en referansegruppe som får den oppfølgingen vi tilbyr i dag, legger Brekke til.

Responssenter
For å ha total oversikt over pasientene og deres tilstand og helseinformasjon, vil det i prosjektet bli etablert et responssenter. Her vil helsepersonell enkelt få tilgang til nødvendige opplysninger, og vil kunne kommunisere med pasientene. I tillegg til videokommunikasjon vil pasientene bli lagt inn i en kartløsning, og på sikt tilgang til pasientens helsetilstand gjennom ulik monitorering. Eksempler på det kan være puls, blodtrykk, blodsukker, respirasjon etc.

Midler fra Regionalt partnerskapsfond
-Til dette prosjektet har vi fått midler fra Regionalt partnerskapsfond, og vi håper å få ytterligere midler gjennom andre ordninger, forteller Gina Brekke.
Partnerskapsfondet har gått inn med 1 million kroner til prosjektet som har en økonomisk ramme på 2,5 millioner, og da er kommunens ressursbruk inkludert. En forutsetning for tildelingen er at Halden kommune deler sin kunnskap og sine erfaringer med andre kommuner og interessenter i regionen.

Teksten er levert av Henriette Forsetlund, eSmart Systems. 

Kommentarer

kommentarer