Nyutviklet dekommisjonerings-senter i Tsjernobyl

Norsk-utviklet teknologi skal gjøre atomopprydningsarbeidet ved Tsjernobyl kjernekraftverk sikrere og mer effektivt.
Toppbilde: Chernobyl Nuclear Power Plant og IFE-deltagere i prosjektet under akseptansetestmøtet. (Foto: Chernobyl Nuclear Power Plant)

Tsjernobyl-ulykken i 1986 førte til at reaktor nr. 4 ved Tsjernobyl kjernekraftverk smeltet ned, og historiens største og mest alvorlige atomulykke var et faktum. Fortsatt, 30 år etter, pågår arbeidene med å bygge ned, eller dekommisjonere de ødelagte anleggene, i tillegg til reaktorene 1-3 som ble stengt ned i senere tid. For å bedre sikkerheten til operatørene som utfører dette arbeidet, tas nå moderne visualiseringsteknologi i bruk.

Med utgangspunkt i erfaringene fra de norsk-finansierte assistanseprosjektene ved Tsjernobyl kjernekraftverk (ChNPP), Leningrad-kjernekraftverket og i Andrejeva-bukta har avdelingen Programvareteknologi på IFE sammen med ChNPP ferdigstilt prosjektet «Chernobyl Decommissioning Visualisation Centre» (CDVC) i februar 2016. Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet som en del av Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Visualiseringssenteret er basert på IFEs Virtual Reality (VR)-teknologi og skal benyttes av ChNPP til planlegging, trening og presentasjon av dekommisjoneringsprosedyrer for ansatte, myndigheter og offentligheten. Det er avgjørende å ha informasjon om den faktiske utformingen og den aktuelle statusen på anlegget for å sikre en trygg og effektiv gjennomføring av prosessen til akseptable kostnader.
Visualiseringssenteret skal bidra til å oppfylle ChNPPs behov for bedre sikkerhet for personellet og mer effektiv utnyttelse av ressursene. Dette krever bedre planlegging av og trening i dekommisjoneringsaktivitetene.

Prosjektleder Niels-Kristian Mark forklarer fordelene med å bruke VR-teknologi på dette området:
– Hva oppnår man ved å trene i VR før man utfører arbeidet i den virkelige verden?
– Ved å bruke VR til å planlegge og trene på arbeidsoppgaver før en utfører arbeidet i det virkelige, radioaktive miljøet, oppnår man mer effektiv utnyttelse av ressursene og bedre kvalitet i oppgaveutførelsen samtidig som de som skal gjøre jobben skånes for unødig stor stråling og dose.

– Hvorfor er IFEs kompetanse og teknologi nyttig for dette formålet?
– IFE har i mange år jobbet med bruken av VR innen den nukleære verdenen, og kombinasjonen av forskning i og bruk av VR i løsningen av virkelige problemer i strålingsutsatte områder har gitt oss en unik kompetanse innen planlegging og trening, som begynner å bli mer og mer etterspurt.

4
Scenariet som ble visualisert inneholdt to operatører som utførte dekommisjoneringsarbeid på et rør i et rom med stråling. Foto: Joachim Bratteli, IFE.

3
Chernobyl Nuclear Power Plant personell får opplæring av avdelingsingeniør Joachim Bratteli, IFE, i den IFE-utviklede programvaren. Foto: Niels-Kristian Mark, IFE.

I februar gjennomførte IFE og ChNPP den endelige installasjonen av IFEs programvare med tilhørende opplæring av spesialistene hos ChNPP. Den avsluttende akseptansetesten ble avholdt torsdag 25. februar med deltakelse av ChNPPs prosjektleder, teknisk direktør Andrii Bilyk. For den fysiske etableringen har IFE kjøpt inn datautstyr og elektroniske dosimetre hos lokale forhandlere i Ukraina.

Scenariet
Dekommisjoneringsscenariet, som ble laget for gjennomføringen av akseptansetesten, var kutting og fjerning av rør i et rom med stråling, hvor rørene fra primærkjølekretsen passerer igjennom. ChNPP var ansvarlig for å lage scenariet i CDVC-programvaren inklusiv arbeidsprosedyre, 3D-modeller og strålingsdata.
– Hvordan gikk dette? Hvordan greide prosjektdeltakerne å håndtere verktøyet, og hva var tilbakemeldingene fra ChNPP?
– Prosjektdeltakerne fra ChNPP har gjennom hele prosjektet vært svært engasjerte og kunnskapsrike. Det ble demonstrert på akseptansetesten hvor resultatene fra prosjektet ble demonstrert og testet. Scenariet, som ChNPP hadde laget med kun litt teknisk støtte fra IFE, ble grundig diskutert mellom prosjektdeltakerne og de åtte lederne fra ChNPPs forskjellige dekommisjoneringsavdelinger som også deltok i akseptansetesten. Konklusjonen var at bruken av CDVC kan gi en realistisk og for ChNPP i praksis nyttig fremstilling av dekommisjoneringsscenarier, oppsummerer Mark.

Ambisjoner fremover
IFE og ChNPP planlegger å søke Utenriksdepartementet i løpet våren 2016 om en videreføring av prosjektet. Målet er å videreutvikle CDVC-programvaren med mer avanserte funksjoner, og få strålingskalkulatoren sertifisert for bruk i den formelle rapporteringen til ukrainske myndigheter. Videre er ambisjonen å bistå ChNPP med å etablere Ukrainas viten- og treningssenter for dekommisjonering og håndtering av radioaktivt avfall.

2
Et vennlig håndtrykk mellom prosjektleder Niels-Kristian Mark, IFE og Andreij Bilyk, teknisk direktør og prosjektansvarlig fra ChNPP etter signering av akseptansetest dokumentet. Foto: Joachim Bratteli, IFE.

Artikkelen er levert av IFE.

Kommentarer

kommentarer