Rekord i antall søkere til høyere utdanning

Ved midnatt 1. mars gikk søknadsfristen ut til alle studier i lokalt opptak. Tallene viser en oppgang på 54 prosent. Dette er det høyeste søkertallet Høgskolen i Østfold har hatt til studier i lokalt opptak noensinne.
Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Studiene som hadde søknadsfrist 1. mars var alle påbyggingsstudier, videreutdanninger, Praktisk-pedagogisk utdanning og masterstudier, studier ved Akademi for scenekunst samt spesialordninger for ingeniørutdanning.
Totalt antall førsteprioritetssøkere er 2569, en økning fra i fjor på 900 søkere.

– Dette er svært gode nyheter og viser at vi er en attraktiv høgskole som tilbyr relevante studier, sier rektor ved Høgskolen i Østfold, Hans Blom.
– Vi jobber kontinuerlig med studiekvalitet, og vet at det viktig for at søkere velger oss. I tillegg er markedsføring viktig, at vi er synlige i de rette kanaler, slik at søkere blir oppmerksomme på den kompetansen vi tilbyr, sier Blom.

Studiedirektør ved Høgskolen i Øsdtfold, Beth Linde, påpeker at slik arbeidsmarkedet er nå, velger også flere å søke seg til høyere utdanning.
– Søkertallene er jevnt over meget gode. Vi ser en generell økning i søkertall til de fleste masterutdanninger. Praktisk-pedagogisk utdanning for lærere har den største økningen i søkertall. Studiet Tiltak mot seksuelle overgrep har en dobling i søkertall fra forrige utlysning og Bachelor i skuespill kan vise til en oppgang i søkertall fra 198 i fjor til 248 i år, sier Linde.

Totalt har studiene ved Akademiet søkere fra 54 ulike land, noe som viser at vi har studier som er godt kjent også utenfor landets grenser, understreker Linde.
Når det gjelder Spesialordningene for ingeniørutdanningen har høgskolen 352 førsteprioritetssøkere som er 44 færre enn i 2014.
– Til tross for at situasjonen i arbeidsmarkedet for ingeniører ikke er optimal, har vi allikevel gode søkertall. Tallene er noe lavere enn i fjor, men i fjor hadde vi svært gode tall, forteller hun.

Det er kun Dataingeniør som har en økning i søkertall, når det gjelder spesialordningene til ingeniørutdanning. Dataingeniør øker med til sammen 19 primærsøkere.

Under følger en nærmere beskrivelse av søkertallene:
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag har størst økning i søkertall sammenlignet med fjoråret, de har økt med 204 primærsøkere. PPU for yrkesfag har også god økning, 72 flere i år.

Alle masterstudiene, bortsett fra Master i fremmedspråk fransk, har økning i søkertall. Master i spesialpedagogikk (+37) og Master in Applied Computer Science (+26) er studiene med størst økning.

Blant videreutdanningene er det IKT for lærere (+56) og Pedagogisk veiledning (+25) som har størst økning siden opptaket 2015.

Forrige opptak til studiene, Akuttsykepleie, Anestesisykepleie, Intensivsykepleie og Operasjonssykepleie var høsten 2014 (studiestart vår 2015). Alle disse studiene har økning i søkertall, til sammen 102 flere førsteprioritetssøkere sammenlignet med høsten 2014. Størst økning er det til Operasjonssykepleie (+42), mens Akuttsykepleie har lavest økning (+2).

Engelsk for lærere 1 hadde sist opptak våren 2014, da hadde de 29 førsteprioritetssøkere. I år er det 86 førsteprioritetssøkere til studiet. Søkertallet er dermed nesten tredoblet siden opptaket 2014.

Ved Akademi for scenekunst var søknadsfristen til Bachelor i scenografi og Bachelor i skuespill også 1. mars. De har hatt en økning i søkertall både i fjor og i år. I år har de totalt en økning i førsteprioritetssøkere på 79, hvor det er Bachelor i skuespill som har økt mest med hele 52 førsteprioritetssøkere.

Artikkelen er skrevet av Nina Skajaa Fredheim.

Kommentarer

kommentarer