Ytring: Halden mot 2040

Halden har vært IT byen, miljøbyen, noen mener Halden er harry, andre snakker om rockebyen, kulturbyen – andre er bare glad i Halden og fornøyd med hvor vakkert det er her.

Halden er bygd på blod, svette og tårer. Iddefjordgranitt. Tømmer. Oppgangssager. Fyrstikker. Skotøy. Og selvsagt, Fredriksten Festning – Thi vi heller landet brente.
Halden har hatt en sterk arbeiderbevegelse, og et tydelig borgerskap. Norges eldste herreklubb, laksefiske i sentrum, hockey, håndball, frikirker, am-car, Ife, høgskolen og NCE.
Men hva skal vi være fremover? For, Halden må være noe mer enn ”Robek-Halden”, ”Allsang-Halden” eller det noe mer diffuse ”Norges mest innovative”.

Det er vår oppfatning at kommunen må ta tydeligere grep for å for å bidra til sentrumsutvikling, boligbygging og næringsutvikling. Som folkevalgte må vi bidra til å peke ut retningen for byen. Vi må bidra til at næringslivsaktører og boligutviklere forstår hva vi som innbyggere vil med byen vår fremover. Hvordan skal vi i fellesskap utvikle Halden for å møte fremtiden?

Et viktig spørsmål er hvordan vi organiserer det offentlige rommet i byen vår, slik at det fungerer som et rom for samhandling mellom mennesker på tvers av sosiale lag og strukturer. Overlater vi for mye av dette til kommersielle interesser, får vi privatiserte eller kommersialiserte byrom – med de begrensningene dette gir.

Halden har Høiås, Erte og Ormtjern – vi har lekeanlegget i Busterudparken. Vi har naturperlen Sauøya og Rødsfjellet midt i sentrum. Vi har muligheten for en grønn korridor gjennom hele byen vår, gjennom Schultzedalen og opp i marka. Men hvordan kan vi ta dette i bruk når vi skal markedsføre byen vår?

Ife og kunnskapsmiljøet på Remmen vil være viktige byggesteiner når vi skal utvikle Halden videre, samtidig må vi bidra til å gi det etablerte næringslivet i Halden rammevilkår som gjør at også dette kan utvikles.

Som folkevalgte må vi bidra til at det er boliger, kulturtilbud, en infrastruktur som fungerer. Det trenger næringslivet i Halden for å kunne konkurrere om de klokeste hodene og de flinkeste hendene. Da må vi folkevalgte gjøre jobben vår slik at Halden er et attraktivt sted å etablere seg.
Når vi snakker om #Halden2040, så handler det om boligutvikling, sentrumsutvikling, det handler om skole – men mest av alt handler det om hva vi skal leve av. En ting som er helt sikkert – er at vi ikke kan leve av å snakke om hvor fint det er rundt oss.

I arbeidet med å utvikle Halden videre må det politiske miljøet i Halden ta et tydeligere ansvar. Vårt #Halden2040 er for viktig til at utviklingen utelukkende kan overlates til private aktører.
Vi vil bidra til å løfte debatten om utviklingen av vårt Halden ut til folk flest. Så blir det vår oppgave som folkevalgte å lytte til innspillene – og deretter styre utviklingen i ønsket retning.

Kirsti Brække Myrli og Arve Sigmundstad 
Halden Arbeiderparti

Kommentarer

kommentarer